جمع آوری باقیمانده و نخاله های آسفالت مسیر غرب

نخاله های آسفالت درب غربی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب جمع آوری شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، در پی عملیات آسفالت در مسیر غربی باقیمانده نخاله های آسفالت جمع آوری و مسیر جهت تردد خودروها پاکسازی شد.

گفتنی است با توجه به عملیات عریض نمودن مسیر غربی در پی ایجاد رضایتمندی اعضای محترم مجموعه جهت تردد با خودرو در این مسیر ، توسعه فضای سبز جهت ایجاد رضایت بصری در این مسیر قابل توجه می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد