اطلاعيه مهم
طبق گزارش روابط عمومي مجموعه، با توجه به بخشنامه ي ستاد ملی مبارزه با کرونا از روز شنبه ۱ آذر کلیه اماکن مجموعه ورزشی انقلاب به صورت کامل و تمام وقت تعطیل می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد