اطلاعيه
مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب از روز شنبه ١٥ آذر (صرفا جاده تندرستي) از ساعت ٦ صبح الي ١٨ براي تمامي اعضاي محترم اين مجموعه باز مي باشد.
لازم به ذكر است در روز شنبه در خصوص بازگشايي ساير اماكن و رستوران ها تصميم گيري خواهد شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد