سپهری سرپرست روابط عمومی / مسعودی سرپرست پذیرش و اموربین الملل

با احکامی از سوی امیرحسین فتحی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب صورت گرفت

طی احکامی جداگانه از سوی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، سپهری سرپرست روابط عمومی و مسعودی سرپرست پذیرش و امور بین الملل مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب شدند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، مراسم تودیع و معارفه سرپرست روابط عمومی و سرپرست پذیرش و امور بین الملل مجموعه صبح سه شنبه 23 اردیبهشت ماه در دفتر مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار و شهناز سپهری سرپرست روابط عمومی مجموعه و مرجان مسعودی سرپرست پذیرش و امور بین الملل مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب منصوب گردیدند.

شایان ذکر است با اهدای لوحی از سوی « امیر حسین فتحی » مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، از زحمات سپهری مسئول سابق پذیرش و مسعودی مسئول سابق روابط عمومی و امور بین الملل مجموعه انقلاب تقدیر به عمل آمد.

این مراسم با حضور مدیر، معاونین و مسئولین مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد