جدیت و دقت در بازرسی های اماکن ورزشی ویژه بدنسازی و پرورش اندام

دکتر سلطانی فر در شورای معاونین وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد:

جدیت و دقت در بازرسی های اماکن ورزشی ویژه بدنسازی و پرورش اندام

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر تولید داروهای مکمل براساس استانداردهای بین المللی با تکیه بر حفظ سلامتی ورزشکاران و بهره مندی از ظرفیت های علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی، اظهار داشت: باید تلاش کنیم ضمن جلوگیری از تولید و توزیع داروهای غیر مجاز در بعضی باشگاه های ورزشی، آموزش جامعه ورزش در خصوص چگونگی استفاده از مکمل ها، مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان دکتر مسعود سلطانی فر عصر امروز در شورای معاونین که دکتر حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی نیز به عنوان میهمان حضور داشت، با مثبت ارزیابی کردن عملکرد جهاد دانشگاهی در تولید مکمل های مورد تایید و مجاز، اعلام کرد،این نهاد در فعالیت های آموزشی و پژوهشی بسیار موفق عمل کرده است .

او توضیحاتی در خصوص مفاد تفاهم نامه امضا شده میان وزارت ورزش و جوانان و جهاد دانشگاهی ارائه و اقدامات پژوهشی این نهاد در تولید مکمل های ورزشی استاندارد را بسیار مطلوب توصیف کرد.

وزیر ورزش و جوانان با مهم خواندن داروهای مکمل در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه ای به جلساتی که با سرپرست فدراسیون بدنسازی در این خصوص داشته،اشاره کرد.

او افزود : به سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام کردیم با جدیت، تحقیق و تولید مکمل های مجاز را با تعامل بیشتر باجهاد دانشگاهی پیگیری کنند تا از توزیع داروهای غیر مجاز در سطح جامعه ورزش بدنسازی ممانعت به عمل آید.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر نظارت دقیق در نحوه توزیع مکمل های غیر مجاز توضیح داد: توزیع کنندگان مکمل های غیر استاندارد تنها در پی منافع شخصی هستند و سلامتی ورزشکاران برای آنها از درجه اهمیت ساقط است، بنابراین در بازرسی ها از اماکن ورزشی و باشگاهها باید دقت نظر بیشتری صورت بگیرد.

وی این نکته را مورد توجه قرارداد که باید داروهای مطمئن ، سالم و بدون آسیب با تکیه بر استانداردهای بهداشتی و پزشکی تولید شده و در اختیار ورزشکاران قراربگیرد.

دکتر مسعود سلطانی فر اظهار داشت : باید مسیر ورود داروهای انرژی زای غیر مجاز توسط سودجویان را مسدود کنیم و شرایط برای استفاده از داروهای استاندارد مهیا شود.

وی همچنین این نکته را مورد تاکید قرار داد که معاونین ذی ربط در وزارت ورزش و جوانان باید اعتبارات متناسب برای این بخش را در نظر بگیرند تا با همکاری و تعامل از ظرفیت جهاد دانشگاهی بیشتر بهره بگیریم .

او در پایان بیان کرد : این آمادگی وجود دارد با بهره مندی از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی و تکیه بر توانمندی جوانان دانشمند این مرز و بوم در سالی که بنام جهش تولید توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است ، بتوانیم زمینه تولید و توزیع مکمل های مجاز در داخل کشور را براساس استانداردهای جهانی مهیا کنیم.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد