بازدید معاونت پشتیبانی و معاونت فنی شرکت توسعه از استادیوم تنیس
بازديد معاونت پشتيباني و معاونت فني شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور از استاديوم تنيس شهيد شرافتي.

در اين بازديد كه با حضور سرپرست روابط عمومي مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب صورت پذيرفت، مهندس رحیمی معاونت پشتیبانی و دکتر ابوالفتحی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور بر لزوم بازسازي و بازگشت اين مجموعه به چرخه ورزش كشور تاكيد نمودند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد