با حکم مدیر مجموعه صورت پذیرفت :

با حکم مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب " مرجان مسعودی " سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل مجموعه شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، "مرجان مسعودی" به عنوان سرپرست جدید روابط عمومی و امور بین الملل مجموعه منصوب گردید.

در متن حکم "محمد لاله " برای وی آمده است:

" نظر به تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب منصوب می گردید.
امید است با استعانت از خداوند متعال با همکاری سایر واحدها در مسیر تحقق اهداف این مجموعه موفق باشید."


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد