اطلاعیه
به اطلاع اعضای محترم مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب می رساند:
نظر به آلودگی هوای تهران و به منظور حفظ سلامتی اعضای محترم؛ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۴ مجموعه بطور کامل تعطیل خواهد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد