اطلاعیه ورزشی
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی انقلاب و با توجه به مصوبه کمیته های زیر مجموعه های ستاد ملی مبارزه با کرونا مجموعه ورزشی انقلاب از روز شنبه مورخ سوم خرداد ماه از ساعت شش صبح لغایت بیست ودو شب باز میباشد .
ضمنا از شنبه کلیه رشته های ورزشی انفرادی در اماکن مختلف مجموعه دایر است .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد