اطلاعيه
با توجه به گزارش واحد روابط عمومى مجموعه فرهنگى ورزشى انقلاب، به اطلاع بهره برداران و اعضاى محترم مى رساند ساعت كارى مجموعه در حال حاضر از ساعت ٦ صبح لغايت ٢٢ مى باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد