بررسی آخرین وضعیت سالن ۶ هزارنفری و سالن جانبازان و معلولان کرج

آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان البرز در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان این استان با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، امروز چهارشنبه ۹ مهرماه، مجتبی جانعلی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با حضور در دفتر مهندس کریمی، جلسه ای را پیرامون بررسی آخرین وضعیت پروژه های ورزشی این استان برگزار کرد.

در ابتدای این جلسه، مشکلات پیمانکار قبلی سالن ۶ هزارنفری مطرح شد تا در خصوص رفع آنها اقدام صورت پذیرد. مقرر شد مناقصه ای جهت تعیین پیمانکار جدید این پروژه برگزار گردد. سالن مذکور هم اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در ادامه نیز بحث پیرامون سالن ورزشی جانبازان و معلولین و واگذاری آن به بخش خصوصی مورد تبادل نظر حاضرین قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه، منادی و تقی زاده از مدیران فنی منطقه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز حضور داشتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد