بازدید مهندس کریمی از پروژه هتل ورزش گلستان و سالن تختی بندر ترکمن


بازدید مهندس کریمی از پروژه هتل ورزش گلستان و سالن تختی بندر ترکمن

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از پروژه هتل ورزش استان گلستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان ، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به همراه مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان و غراوی معاون عمرانی استانداری از پروژه هتل ورزش استان بازدید کردند.

مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صبح چهارشنبه 18تیر ماه از نزدیک در جریان وضعیت تکمیل پروژه های هتل ورزش گلستان و سالن تختی بندر ترکمن قرار گرفت.

گفتنی است در این بازدید گزارشی از وضعیت پروژه ها خدمت حاضرین ارائه گردید. در ادامه مهندس کریمی تکمیل هر چه بهتر و سریعتر این پروژها را در دستور کار مشاور و پیمانکار قرار داد. در این بازدید مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی و اصل عربی مدیر فنی منطقه نیز حضور داشتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد