ساعت تعطیلی مجموعه
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب سه شنبه مورخ 96/12/22 مجموعه از ساعت 15 تعطیل می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد