حضور مهندس کریمی در مجموعه ورزشی آزادی/

حضور مهندس کریمی در مجموعه ورزشی آزادی/

جلسه با رییس فدراسیون کشتی و بازدید از سالن وزنه برداری

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مجموعه ورزشی آزادی حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با همراهی قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی ضمن برگزاری جلسه با علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی، از سالن وزنه برداری و جنگل های این مجموعه نیز بازدید به عمل آوردند.

در ابتدا مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه بازدیدی از خانه کشتی شهید ابراهیم هادی که به تازگی مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته است، انجام داد و در جریان امکانات فراهم شده در این خانه کشتی قرار گرفت.

در ادامه مهندس کریمی با حضور در محل خانه کشتی شهید صدرزاده از نزدیک خسارات وارد شده به این خانه کشتی که چندی پیش دچار آتش سوزی شده بود را بررسی کرد. سالن وزنه برداری و حاشیه زنی جنگل های مجموعه ورزشی آزادی از دیگر مکان هایی بود که مورد بازدید مهندس کریمی و سیف قرار گرفت.

در پایان نیز جلسه ای ما بین مدیرعامل شرکت توسعه و مدیر مجموعه ورزشی آزادی با رییس فدراسیون کشتی برگزار شد و حاضرین پیرامون تعاملات فی مابین به بحث و تبادل نظر پرداختند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد