اطلاعیه مهم

توجه

به اطلاع اعضای محترم می رساند؛

روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه درب شمال مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بسته می باشد و ورود و خروج از درب های جنوب و غرب مجموعه امکان پذیر است.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد