برف پاییزی دیزین را سپید پوش کرد

بارش اولین برف پاییزی امسال در دیزین

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، صبح امروز سه شنبه ۳۰ مهرماه اولین برف پاییزی در دیزین بارید.

بر اساس این گزارش، دمای دیزین هم اکنون صفر درجه است. طبق پیش بینی هواشناسی، بارش برف به صورت پراکنده طی یکی دو روز آینده نیز ادامه خواهد داشت.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد