آخرین روز کاری سال ۹۸/

بازدید مهندس کریمی از اورژانس، امور قراردادها، جاده تندرستی و درب شمالی مجموعه انقلاب

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در آخرین روز کاری سال ۹۸ از بخش های مختلف مجموعه ورزشی انقلاب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی ظهر چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه با حضور در مرکز اورژانس، ساختمان جدید واحد امور قراردادهای شرکت توسعه، جاده تندرستی و درب شمالی مجموعه ورزشی انقلاب از نزدیک در جریان امور جاری این مجموعه قرار گرفته و دستورات لازم را جهت بهبود وضعیت به فتحی مدیر مجموعه و هنرور معاون پشتیبانی شرکت توسعه اظهار نمود.

در این بازدید یک ساعته، جلاییان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، عبدالی مدیر اداری، انصاری مدیر امور مالی و رضایی مدیر قراردادها نیز حضور داشتند.

مهندس کریمی همچنین در ابتدای صبح نیز با حضور در واحدهای مختلف دفترمرکزی، از نزدیک با کارکنان حاضر در شرکت توسعه دیدار و سال نو را خدمت ایشان تبریک گفتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد