بازدیدرئیس کمیته ملی المپیک از مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
بازدید بعدازظهر امروز رئیس کمیته ملی المپیک و مدیرعامل شرکت توسعه از مجموعه ورزشی انقلاب
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بعدازظهر امروزشنبه 21 تیرماه 1399 "دکتر صالحی امیری "رئیس کمیته ملی المپیک و مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه بهمراه " امیرحسین فتحی " مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ازقسمتهای مختلف مجموعه بازدید کردند .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد