جمع آوری بنرهای مسیر ورودی جنوبی

بنرهای نصب شده بر روی دیواره مسیر جنوبی جمع آوری شد

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، بنرهای نصب شده بر روی دیواره مسیر درب جنوبی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب که به دلیل در معرض آفتاب قرار گرفتن مستهلک و بی رنگ گردیده و منظر و نمای نا زیبایی را پدید آورده بود جمع آوری شد.

شایان ذکر است برروی دیواره غربی مسیر ورودی درب جنوبی درنظراست از اِلِمان ها و نمادهای رشته های مختلف ورزشی جهت زیباسازی این مسیراستفاده و به گونه ای عمل شود که منظر شهری را نیز دستخوش چشم انداز نامناسب ننماید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد