اطلاعیه مهم
نظر به مصوبه "كميته اضطرار آلودگي هواي تهران" ، مبني بر ممنوعيت فعاليت ورزشي در فضاهاي باز شهر تهران؛
كليه فعاليت هاي فضاي باز مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب اعم از جاده تندرستي و ساير امكانات فضاي باز در تاريخ دوشنبه ٣٠ آبان ١٤٠١ تعطيل است و صرفا مجموعه براي استفاده كنندگان از فضاهاي سرپوشيده داير خواهد بود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد