برگزاری جشن پایان سال در استخر چهارفصل مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

استخر چهارفصل مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب جشن پایان سال برگزار می نماید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، استخر چهارفصل مجموعه روز شنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه در محوطه استخر اقدام به برگزاری جشن پایان سال می نماید.

شایان ذکر است استخر چهارفصل با برگزاری مسابقه طناب کشی ، دارت و فوتبال دستی ، همچنین پذیرایی در این جشن میزبان شما خواهد بود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد