برگزاری مسابقات دارت به مناسبت جشنواره بیست و دوم بهمن ماه

به مناسبت جشنواره بیست و دوم بهمن ماه مسابقات دارت بین اعضا مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، به مناسبت جشنواره بیست و دوم بهمن ماه مسابقات دارت بین اعضا مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار و به نفراتی که امتیاز مورد نظر ر ا کسب نمودند جوایزی اهدا گردید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد