بازدید کابلی مدیر مجموعه به همراه کمالی معاون فنی و مهندسی از پروژه های در دست ساخت و تکمیل مجموعه
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب کابلی مدیر مجموعه به همراه کمالی معاون فنی و مهندسی از پروژه های در دست ساخت و تکمیل مجموعه ورزشی انقلاب بازدید نمود.
در این بازدید کابلی گفت یکی از پروژه های در دست ساخت در فاز پایانی است . وی افزود : دیگر پروژه ها نیز به زودی قابل بهره برداری است.شایان ذکر است تمامی این پروژه ها در مجموعه وجود داشته و به صورت فرسوده بوده و طی مطالعات و بررسی های انجام گردیده و البته با حمایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی پروژه های مورد اشاره بعد
از انتخاب پیمانکار بر اساس قوانین موجود در حال نوسازی و تجهیز می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد