تکذیب بلیط فروشی مسابقه استقلال – العین در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

خبر انتشار یافته در خصوص بلیط فروشی مسابقه استقلال - العین در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به هیچ عنوان صحت ندارد .

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، با عنایت به خبر منتشر گردیده توسط برخی خبرگزاریها در خصوص بلیط فروشی مسابقه استقلال – العین در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، باطلاع کلیه ورزش کاران و ورزش دوستان می رساند خبر انتشار یافته به هیچ عنوان صحت ندارد و هیچ هماهنگی در این خصوص با مجموعه ورزشی انقلاب انجام نشده است.

شایان ذکر است با توجه به اطلاع رسانی فعال سایت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب درصورت هرگونه هماهنگی دراین خصوص و صحت و سقم خبر ، پیش از این اطلاع رسانی از طریق سایت مجموعه صورت می پذیرفت .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد