رعایت موازین بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا


نصب دستگاه تونل ضدعفونی در ابتدای جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب


یکی از راه های حفظ بهداشت در اماکن عمومی و استفاده بهینه از محیط های ورزشی، ضدعفونی لباس ها و کفش ها به طور مستمر میباشد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب، دراین راستا مجموعه ورزشی انقلاب با استقرار تونل ضدعفونی کننده در ابتدای جاده تندرستی، کوشیده است تا محیطی سالم و امن برای اعضای محترم مهیا سازد. به همین منظور و جهت تسهیل در رفت و آمد، دو عدد تونل مجزا برای بانوان و آقایان در نظر گرفته شده است.

تونل فوق دارای مجوز وزارت بهداشت بوده و دارای مزایایی از جمله عدم آسیب به چشم، ضدعفونی صددرصدی افراد، بدون آسیب به بافت و رنگ لباس و بدون عوارض جانبی می باشد .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد