اطلاعیه

تعطیلی کلیه فعالیت های ورزشی و جاده تندرستی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تا پانزدهم فروردین ماه

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، پیرو بخشنامه ستاد مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه فعالیت های ورزشی همچنین جاده تندرستی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تا روز جمعه مورخ 99/1/15 به طورکامل تعطیل می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد