اقدام به گلکاری در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

به مناسبت چهلمین بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب اقدام به گلکاری شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، به دستور " محمد لاله " مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در جای جای فضاهای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به مناسبت چهلمین بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اقدام به گلکاری شد.

لازم به ذکر است مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب رسیدگی و گسترش فضاهای سبز مجموعه را در الویت امور مجموعه به عنوان نگین سبز تهران عنوان نموده تا این سرمایه ملی با طبیعت و چشم انداز زیبایش جذابیت خود را برای اعضا ، استفاده کنندگان و ورزشکاران حفظ نماید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد