قابل توجه بهره برداران مجموعه های تابعه/

تشریفات برگزاری مزایدات جاری شرکت توسعه از طریق سامانه ستاد

تشریفات مزایدات جاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، طبق اعلام رضایی مدیر امور پیمان ها و رسیدگی فنی شرکت توسعه ، زین پس برگزاری تشریفات مزایده معاملات جاری این شرکت و مجموعه های تابعه، از طریق سامانه ستاد انجام می پذیرد.

بدیهی است بهره برداران و متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایدات آتی، در سامانه ستاد ثبت نام نمایند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد