استقرار میزسلامت جهت کنترل پزشکی در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مبادی ورودی مجموعه

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مبادی ورودی و سطح مجموعه اقدامات گسترده ای در حال انجام است

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، در پی گسترش ویروس کرونا و در راستای پیشگیری از شیوع آن و ابتلای احتمالی کارکنان و مراجعین به مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، فدراسیون های مستقر در مجموعه و شرکت توسعه که از ورودی های مجموعه تردد می نمایند ، با استقرار میز سلامت ، تست اولیه دمای بدن جهت کنترل پزشکی به صورت مستمر و روزانه از مراجعین صورت می پذیرد.

در این طرح با استفاده از تب سنج دیجیتالی مراجعین و کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفته تا در صورت مشاهده مورد احتمالی اقدامات لازم انجام شود.

شایان ذکر است تا کنون مورد مشکوکی گزارش نگردیده است.

همچنین گندزدایی و ضدعفونی در کلیه اماکن و فضاهای مجموعه انجام و در جاده تندرستی به صورت مستمر انجام می گردد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد