اطلاعیه مراسم یابود همکار عزیزمان جناب آقای مجید آذرپژوه
اطلاعیه مراسم یابود
بازگشت همه به سوی اوست
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب؛
بمناسبت درگذشت همکار عزیزمان مرحوم مغفور جناب آقای مجید آذرپژوه مراسم زیارت عاشورا و مجلس یادبودی در روز دوشنبه مورخ 1400/12/9 از ساعت 7/30صبح در نمازخانه مجموعه برگزار می گردد تشریف فرمایی شما بزرگواران باعث شادی روح آن عزیز از دست رفته و آرامش بازماندگان خواهد بود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد