بازدید معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه از اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی در مجموعه آزادی
معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، همدانی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه صبح دوشنبه ۱۶ فروردین ماه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی این شرکت بازدید نمود.

در این بازدید، ترکاشوند رییس اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی گزارشی از اقدامات انجام شده در این اداره طی سال گذشته را خدمت معاون شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ارائه کرد.

در ادامه نیز جلسه ای در این خصوص با حضور کارشناسان این اداره برگزار شد. گفتنی است این بازدید به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد