سه شنبه 9 دی دیدار حاج مهدی اربابی و مدیر مجموعه ورزشی انقلاب
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی انقلاب دیداری در دفتر مدیر مجموعه با حضور حاج مهدی اربابی اولین مدیر مجموعه ورزشی انقلاب بعد از انقلاب اسلامی و مهندس فتحی صورت پذیرفت.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد