4 رئیس و سرپرست فدراسیون های ورزشی با مدیرعامل شرکت توسعه دیدار گفتگو کردند

دردفترمهندس کریمی صورت گرفت؛

4 رئیس و سرپرست فدراسیون های ورزشی با مدیرعامل شرکت توسعه دیدار گفتگو کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، صبح امروز سه شنبه 31 تیر ماه "بهتری "رییس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، "ممبینی" سرپرست فدراسیون دو ومیدانی ،"عزیزی" رئیس فدراسیون تنیس و "اسبقیان" رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین با حضور در محل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با مهندس حسن کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار و در خصوص آخرین وضعیت اماکن ورزشی که در اختیار این فدراسیون هاست، گفتگوکردند.

در این دیدار همچنین در خصوص همکاری دو جانبه شرکت توسعه با فدراسیون های مذکور با محوریت بررسی و ساماندهی اماکن ورزشی دراختیار آنها و رفع موانع پیش رو، مباحثی مطرح گردید.

بازگشت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد