پیامبر اکرم (ص) به حضرت فاطمه (س) فرمودند :

چون پیامبر اکرم (ص) ، حضرت فاطمه (س) را از شهادت امام حسین (ع) و مصائبی که بر او وارد میشود مطلع کرد ، حضرت بسیار گریست و عرض کرد : ای پدر ، چه زمانی این حادثه واقع می شود ؟
فرمود : وقتی که نه من باشم و نه تو و نه علی (ع) .
فاطمه (س) بر شدت گریه بیفزود و بیشتر گریست و گفت : ای پدر ، پس چه کسی برای فرزندم گریه می کند و مجلس عزا و مصیبت او را بر پا می کند ؟
پیامبر اکرم (ص) فرمود : ای فاطمه (س) ! زنان امت من بر زن های اهل بیت من می گریند و مردان امت من بر مردان اهل بیت من می گریند و عزای فرزند مرا ، هر سال طایفه ای بعد از طایفه ای تازه می کنند . پس چون روز قیامت شود تو شفاعت زنان را می کنی و من شفیع مردان می شوم ،و دست هر کسی که برحسین (ع) گریسته ، می گیریم و در بهشت می آوریم .
ای فاطمه ! همه چشم ها در قیامت گریان است مگر چشمی که بر حسین (ع) گریسته باشد. او خندان و شادمان به نعمت های بهشت خواهد بود .

بحارالانوار ، جلد44 ، صفحه 292 .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد