بازدید شعبانلو مدیر مجموعه از واحد معاونت ورزشی

شعبانلو مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از واحد معاونت ورزشی مجموعه بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، شعبانلو مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از واحد معاونت ورزشی مجموعه بازدید نمود.

دراین نشست پرویزی معاون ورزشی مجموعه ضمن ارائه گزارشی از انجام عملکرد در این معاونت ، پیشنهاداتی را در خصوص تعویض و تعمیر وسایل بدنسازی مسیر جاده تندرستی که مستهلک گردیده ، ساماندهی و نظارت بر امور مربیان بدنسازی در جاده سلامتی مطرح نمود.

گفتنی است در جلسه فوق الذکر " علی اکبر شعبانلو " مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تعویض تجهیزات بدنسازی سالن سونا و بدنسازی ساختمان اداری را متذکر گردیده و هماهنگی های لازم جهت انجام امور صورت پذیرفت .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد