حضور دکتر سجادی رئیس فرهنگسرای نیاوران در دفتر مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، جلسه ای دردفتر مدیریت مجموعه با حضور دکتر سجادی رئیس فرهنگسرای نیاوران در خصوص مسائل فرهنگی مجموعه در راستای خدمت به اعضا برگزار گردید.
لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب گفت : با توجه به اینکه مجموعه ورزشی انقلاب یک مجموعه فرهنگی نیز می باشد همچنین با وجود دهکده ی فرهنگی در این مجموعه به نام دهکده سبز زندگی که برخی امور فرهنگی در این مکان اشاعه و همچنین ارائه می گردد لذاجلسه مذکور به منظور تبادل نظر حول محور موضوعات فرهنگی و بهره بردن از تجارب و نقطه نظرات مؤثر و کارآمد جناب آقای دکترسجادی جهت فعال تر نمودن مجموعه در حیطه فرهنگی و بهره بردن از راهکارهای ایشان بود. دراین جلسه رهگذر مسئول پیگیری های ویژه حوزه مدیرعامل شرکت توسعه نیز حضور داشت .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد