اطلاعيه

پيرو اطلاعيه قبلي بدينوسيله به اطلاع اعضا محنرم مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب مي رساند برابر اطلاعيه ستاد مبارزه با كرونا از روز شنبه ١ آذر ٩٩ اين مجموعه به مدت ٢هفته بطور كامل تعطيل مي باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد