بازدید استاندار فارس و مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از سالن ۶۰۰۰ نفری شیراز
🔻مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور جهت بازدید از سالن ۶۰۰۰ نفری شیراز به استان فارس سفر کرد.

🔻به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مهندس حسن کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره به همراه مهندس رحمتی معاون فنی مهندسی صبح امروز شنبه ۲۱ فروردین ماه جهت بازدید از پروژه های ورزشی فارس و دیدار با استاندار، راهی این استان شدند.

🔻مهندس کریمی به همراه استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس با حضور در سالن ۶۰۰۰ نفری شیراز از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفتند. این سالن، مراحل نهایی تکمیل خود را سپری می کند و قرار است جهت بهره برداری مردم ورزش دوست استان فارس، آماده گردد.

🔻مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در این بازدید و به منظور تامین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه سالن ۶۰۰۰ نفری شیراز ، دکتر عنایت الله رحیمی استاندار این استان را در جریان روند آماده سازی پروژه قرار دادند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد