مهندس کریمی تاکید نمود
دبیرخانه شورای حل اختلاف به ریاست معاون مشارکتهای مردمی وجذب سرمایه متولی ثبت، پیگیری و اعلام نتیجه درخواستهای بهره برداران وسرمایه گزاران تحت پوشش شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از شرکت توسعه، امروز چهارشنبه 17 مرداد با تاکید "مهندس کریمی" مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور، شورای بررسی وحل اختلاف شرکت با بهره برداران وسرمایه گزران به ریاست "فتح الهی" معاون مشارکتهای مردمی وجذب سرمایه تشکیل شد.

همچنین مقرر گردید مدیران مجموعه های تحت پوشش، تمامی موضوعات احتمالی اختلاف خود با بهره برداران و سرمایه گزاران را از طریق دبیرخانه این شورا که در معاونت فوق الذکر مستقر می باشد ثبت و نتیجه را نیز از همان معاونت پیگیری نمایند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد