بررسی اماکن فدراسیون دو ومیدانی در مجموعه ورزشی شهید کشوری
هاشم صیامی رییس فدراسیون دو ومیدانی در دفتر حسن کریمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، چهارشنبه 28آبان ماه صیامی رییس فدراسیون دو ومیدانی با مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه با حضور امینی مدیر مجموعه ورزشی شهید کشوری به منظور همکاری های دو جانبه فدراسیون و این شرکت در خصوص اماکن فدراسیون دو ومیدانی در مجموعه ورزشی شهید کشوری،دیدار و گفتگو کردند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد