با حضور مهندس کریمی صورت گرفت/

برگزاری مزایده سالن بدنسازی بانوان مجموعه انقلاب

مزایده بهره برداری از سالن بدنسازی بانوان مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح شنبه ۲۴ اسفند ماه، مزایده بهره برداری از سالن بدنسازی بانوان در مجموعه انقلاب با حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه برگزار و بهره بردار منتخب معرفی شد. این قرارداد به مدت سه سال می باشد.

گفتنی است در این جلسه، هنرور معاون پشتیبانی، فتحی مدیر مجموعه انقلاب، جلائیان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، انصاری ذیحساب جاری و مدیر امور مالی و رضایی مدیر قراردادها نیز حضور داشتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد