بازدید وزیر ورزش و جوانان از استادیوم ورزشی در حال ساخت شهرستان بناب

وزیر ورزش و جوانان در ادامه سفر خود به آذربایجان شرقی از استادیوم 15هزارنفری شهرستان بناب بازدید کرد.

دکتر مسعود سلطانی فر در بدو ورود به شهرستان بناب به ورزشکاه 15 هزار نفری در حال ساخت این شهر رفت و از مراحل مختلف ساخت آن بازدید کرد.
این ورزشگاه ظرفیت خوبی برای استان آذربایجان‌شرقی و برگزاری مسابقات کشوری است و نه تنها شهرستان بناب بلکه استان نیز از این امکانات و ظرفیت در آینده استفاده خواهد کرد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد