برگزاری کمیته منابع انسانی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
برگزاری کمیته منابع انسانی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ،صبح امروز 19 شهریور ماه کمیته منابع انسانی در دفتر اداری مجموعه با حضور اعضای این کمیته برگزار گردید .
این جلسه بیش از سه ساعت بطول انجامید و
قابل ذکر است در این جلسه معاونت پشتیبانی ، رئیس حراست ، معاون فنی ، رئیس اداری ، ورئیس دفتر حوزه مدیریت مجموعه حضور داشتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد