مسابقات تیراندازی گلوَنی به مناسبت عید سعید قربان

برگزاری مسابقات گلوَنی با پوشش روسری های سنتی ایرانی مربوط به خطه لرستان برای بانوان و به عنوان شال برای آقایان

به مناسبت عید سعید قربان مسابقات تیراندازی گلوَنی در باشگاه تیراندازی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، دوشنبه مورخ 98/05/21 مصادف با عید سعید قربان در باشگاه تیراندازی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با عنوان مسابقات گلوَنی که نام یکی از روسری های سنتی ایرانی مربوط به خطه لرستان است که طرح آن قدمتی بیش از 2000 سال دارد و در گذشته حجاب ایرانیان بوده به عنوان پوشش روسری برای بانوان و پوشش شال برای آقایان برگزارشد.

این دوره مسابقات با هدف دیده شدن حجاب سنتی ایرانی و گرامی داشتن این پوشش سنتی دیرین با حضور 60 نفر شرکت کننده در سالن تیراندازی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزارو به نفرات برتر جوایزی اهداء گردید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد