اخطار؛


اخطار اداره گاز منطقه ٦ به مجموعه انقلاب

با عنايت به برودت پيش بيني نشده هوا و ورود به فصل سرما، لازم است كليه بهره برداران محترم مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب نسبت به مراعات قوانين و دستورالعمل هاي صادره اقدام نمايند.

گفتني ست هفته گذشته از سوي شركت گاز استان تهران اخطاريه اي مبني بر قطع گاز باشگاه انقلاب به اين مجموعه واصل گرديد كه با پادرمياني به موقع سرپرست مجموعه از قطع گاز جلوگيري بعمل آمد؛ اما جهت عدم تكرار اين اتفاق، لازم است بهره برداران مختلف نهايت همكاري و مراعات نسبت به قوانين و ابلاغيه هاي صادره را در دستور كار خود قرار دهند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد