استقرار مخازن شن و نمک درمعابر و خیابانهای مجموعه

مخازن شن و نمک جهت استفاده در مواقع ضروری بارش برف در کلیه اماکن مجموعه مستقر گردید

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، با توجه به بارش زود هنگام برف و شروع فصل سرما و یخبندان و احتمال بارندگی در روزهای آتی مخازن شن ونمک در معابر و خیابانهای مجموعه مستقر گردید تا در مواقع ضروری به هنگام بارش برف و لغزنده گردیدن مسیر ، کیسه های شن و نمک موجود در مخازن به منظور سهولت در حرکت خودروها مورد استفاده قرار گیرد.

شایان ذکر است با توجه به استقرار ایستگاه برف روبی در مجموعه به محض بارش برف و یخبندان نیروهای مستقرفعالیت خود را در زمینه برف روبی و بازنمودن مسیرها و معابر آغاز و اقدام به نمک پاشی در معابر ومسیرها نموده از یخ زدگی و لغزندگی خیابانها و معابر و مبادی ورودی جلوگیری به عمل خواهد آمد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد