اطلاعيه بسيار مهم
به دستور ستاد مبارزه با كرونا، ساعت كاري مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب از تاريخ ٢٥ آبان ازساعت ٦ صبح الي ١٨ بعدازظهر مي باشد و تمامي مجموعه ها از جمله جاده ي تندرستي رأس ساعت ١٨ تعطيل مي شود. توجه داشته باشيد ورود افراد به مجموعه از ساعت ١٨ به بعد امكانپذير نمي باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد