جلسه رییس فدراسیون جانبازان ومعلولین با معاون فنی ومهندسی شرکت توسعه

دردفتر مهندس رحمتی صورت گرفت؛

جلسه رییس فدراسیون جانبازان ومعلولین با معاون فنی ومهندسی شرکت توسعه


سید شروین اسبقیان رییس فدارسیون جانبازان ومعلولین صبح امروز با حضور در مجموعه ورزشی شهید کشوری با مهندس رحمتی معاون فنی ومهندسی شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، چهارشنبه ۸ مرداد رئیس فدراسیون جانبازان ومعلولین با حضور در دفتر معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص روند اجرایی پروژه های این فدراسیون گفتگو کردند.

لازم به ذکر است این جلسه در راستای دیدار روز سه شنبه ۳۱ تیرماه دکتراسبقیان و مهندس کریمی مدیر عامل و رئیس هیت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد