میلاد باسعادت منجی عالم بشریت مبارکباد
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بنرهای میلاد منجی عالم بشریت صاحب العصر و الزمان فاخر اهل زمین و آسمان دوازدهمین اختر تابناک به مناسبت نیمه شعبان در جای جای مجموعه ورزشی انقلاب نصب گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد