اطلاعيه

طبق گزارش واحد روابط عمومى مجموعه فرهنگى ورزشى انقلاب، بنا به دستور مدير مجموعه ، روزهايى كه به علت شيوع بيمارى كرونا مجموعه تعطيل و امكان استفاده ى اعضا از اين مجموعه ميسر نبوده؛ به تعداد روزهاى تعطيل، به انتهاى مدت عضويت اعضا افزوده خواهد شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد